Hiiumaa Tarbijate Ühistu on füüsiliste isikute poolt vabatahtlikkuse alusel asutatud ühistegevuse põhimõtetest lähtuv ühing. Ühistu on tulundusühistu.

Ühistu põhieesmärgiks on oma liikmetele soodsatel tingimustel kaupade müük ja teenuste osutamine.

Ühistu liikmeks võib astuda füüsiline isik, kellele Ühistu on suuteline osutama teenust.

Ühistu liikmel on õigus:

  • osa võtta üldkoosolekust ja piirkondlikust koosolekust;
  • valida ja olla valitud Ühistu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
  • saada teavet Ühistu tegevuse kohta;
  • teha ettepanekuid Ühistu arengu kohta;
  • saada osa Ühistu liikmetele tehtavatest soodustustest;
  • Ühistust väljaastumisel,(-väljaarvamisel) saada tagasi osamaks;
  • võõrandada osamaks (liikmelisus üle anda);

 

Liikmeks astuja esitab avalduse ja tasub osamaksu. 

Füüsilisest isikust liikme osamaksu alammäär on 20 eurot.

Liige võib tasuda alammäärast suurema osamaksu. Osamaksu maksimaalmäär on 10 kordne osamaksu alammäär.

 

Hiiumaa Tarbijate Ühistu liikmelisus lisatakse olemasolevale Säästukaardile või Säästukaart Plussile (kui liikmeksastujal ei ole Säästukaarti või Säästukaart Plussi, tuleb see soetada lähimast Coop-i kauplusest), millega kogutakse iga ostuga boonuspunkte, mida edaspidi kasutada ostude eest tasumiseks.

Boonuspunktide arvestus on kuupõhine. Kuu jooksul kogutud boonuspunktid kantakse boonuskontole järgmise kuu 6 kuupäevaks.

Boonusprogramm on astmeline – mida rohkem liige kuus ostab, seda suurema % boonusena tagasi teenib:

Ostusumma kuus 0-99€ 100-299€ 300-499€ 500 €
Boonuspunkte ostusumma 1€ kohta 5 10 15 20

 

Hiiumaa TÜ liige saab Hiiumaa TÜ kauplustest ostes täiendavalt 1 euro kohta 10 punkti.

 

Boonusraha makstakse välja kui seda on kogunenud vähemalt 1 euro väärtuses (1000 punkti).

 

Boonuspunktid kehtivad jooksva aasta jooksul. Kasutamata boonuspunktid on Hiiumaa Tarbijate Ühistul õigus suunata heategevusse.

 

Kasutamata jäänud boonuspunktid on Hiiumaa TÜ annetanud:

2014a. MTÜ Tantsumajakale 2205,32€

2015a. Kärdla Nukuteatrile 1707€

 

Loe lisaks: Isikuandmete töötlemise kord