Hiiumaa Köök ja Pagar projektid

posted in: Uudised | 0

TAIGNASEGAJA SOETAMINE

Projekti viitenumber: 61921739393530

Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020

Ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 kaasabil soetati uus taignasegaja, millega tagatakse tootmise jätkamine Hiiumaal ning toodete stabiilne kvaliteet.

___________

HIIU PAGARI TOOTMISHOONE JA -TEHNOLOOGIA KAASAJASTAMINE

Kohapealse leivaküpsetamise traditsiooni jätkamiseks, olemasolevate töökohtade säilimiseks ning uute loomiseks, töötingimuste oluliseks parandamiseks ja tootmise efektiivsuse suurendamiseks alustati 2015. aastal Hiiu Pagari tootmishoone- ja tehnoloogia kaasajastamise projektiga.

Projektiga seotud olulisemad verstapostid:

 • märts – detsember 2015 – äriplaani ning ehitus- ja tehnoloogilise projekti koostamine, seadmete valik, toetustaotluste koostamine
 • jaanuar 2016 – Hiiu Vallavalitsuse ehitusluba tootmishoone ehitamiseks
 • aprill 2016 – PRIA-le esitatud, Põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuste meetme 4.2.2, taotluse rahuldamine ning toetuse määramine Hiiu Pagari seadmete soetamiseks summas 237 022 €
 • mai 2016 – Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku otsus toetada Hiiu Pagari tootmishoone ehitustöid summas 160 000 €,  LEADER programmi meede 1 „Ettevõtte areng“
 • juuni 2016 – Hiiu Pagari tootmishoone ehitustööde algus
 • juuni 2016 – KIK otsus toetada Hiiu Pagari ahjude soojustagastuse süsteemi rajamist keskkonnakorralduse programmist, summas 86 452 € – Hiiu Pagari tootmishoonesse tänapäevastele energiatõhususe nõuetele vastava ja koostoimiva kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteem ehitamiseks
 • september 2016 – Hiiu Pagari tootmishoone ehitustööde sarikapidu
 • detsember 2016 kuni veebruar 2017 – Hiiu Pagari seadmete paigaldamine ja seadistamine
 • märts 2017 – Hiiu Pagari tegevuse ümberkolimine uude tootmishoonesse.

Hiiu Pagari tootmishoone- ja tehnoloogia kaasajastamise projekti kogumaksumuseks kujunes ligi 1,5 mln eurot, millest erinevate toetustena saadi 483 474€ ehk 35%

Hiiu Pagar ja Hiiu Köök soovivad läbi pideva arendustegevuse säilitada kohaliku toidu traditsioone, suurendada sortimenti ning pakkuda nii kodusaare elanikele ja külalistele kui ka mandri-Eesti klientidele kvaliteetset hiiumaist toodangut. Naturaalsed pagari-, kondiitri- ja kulinaariatooted on müügil kõigis Coop Hiiumaa kauplustes ja ligi sajas müügikohas üle Eesti.

Uue tootmispinna väljaehitamine

 • Ehitusalane pind 1114 m²
 • Ehitusmaksumus 502 000 €
 • Toetus 160 000€ (32%)

Uue sisseseade soetamine ja paigaldamine

Kogu projekti maksumus ca 1 400 000€

 

TOETAJAD:

toetajad

 

 


 

28.09.2016

 

21.09.2016

 

01.07.2016